استفاده از آیکون های SVG به عنوان فونت آیکون

آیکون ها در طراحی می توانند به تنهایی مفهومی را به کاربر برسانند , اگر درست انتخاب شوند. شاید هر کدام از ما در حال حاضر برای استفاده از آیکون ها , راه های متفاوتی را انتخاب کنیم اما استفاده از فونت آیکون ها متداول ترین روش است. در این مقاله این روش ها را … ادامه خواندن استفاده از آیکون های SVG به عنوان فونت آیکون