۰۹ شهریور

Shortcuts هایی در اندروید استدیو که سرعت شما را بهبود می بخشند

بعد از اینکه برنامه نویسی از ایکیلیپس به اندروید استدیو منتقل شد.خیلی از برنامه نویسان دچار سردرگمی شدند چون برنامه نویسان حرفه ایی از کلید میانبر(Shortcut) برای افزایش سرعت خود …