۲۴ مرداد

Gradient(گرادینت) در Indesign

با اینکه امروزه استفاده از متریال دیزاین و فلت دیزاین در طراحی وب سایت بسیار مرسوم شده ولی می بینیم که بسیاری از سایت ها دوباره به استفاده از سایه …