منطق
۱۶ آبان

منطق و عملگر ها (ریاضیات گسسته) – بخش اول

منطق پایه و اساس تمام استدلال های ریاضی و کامپیوتری است. همچنین منطق دارای ابزار های کاربردی برای طراحی ماشین های کامپیوتری٬ هوش مصنوعی٬ برنامه نویسی کامپیوتری٬ زبان های برنامه …