۱۹ آبان

مسئله رمزنگاران خورنده

مسئله رمزنگاران خورنده مبحثی‌ است که به چگونگی انجام محاسبات امن چند بخشی در توابع منطقی و بولی می‌پردازد. دیود چام اولین فردی بود که در سال ۱۹۹۸ میلادی این …