توسعه شخصی-تحول سازمانی

شروع

8:00 ق.ظ

چهارشنبه، 8 اسفند 1397

پایان

12:00 ب.ظ

چهارشنبه، 8 اسفند 1397

آدرس

آمفی تئاتر دانشکده هنرومعماری، پردیس دانشگاه مازندران

نظر بدهید