توسعه شخصی – موفقیت اجتماعی

شروع

3:00 ب.ظ

چهارشنبه، 8 اسفند 1397

پایان

6:00 ب.ظ

چهارشنبه، 8 اسفند 1397

آدرس

آمفی تئاتر دانشکده هنرومعماری،پردیس دانشگاه مازندران

نظر بدهید