Preaload Image
نمایش 1-12 از 416 نتیجه
python nqueens

حل مسئله‌ی N وزیر با استفاده از پایتون

دی ۲۷, ۱۳۹۵
1

شاید شما با صورت مسئله N وزیر آشنا باشید و یا ممکن است فقط اسم آن را شنیده باشید. صورت مسئله بدین صورت است که باید N وزیر را در یک صفحه‌ی شطرنج NxN قرار دهیم، به طوری که هیچ …