۲۸ آذر

انتخاب رنگ برای محصول – بخش اول

تعامل انسان با کامپیوتر وابستگی شدیدی به عناصر رابط کاربری دارد و رنگ یکی از مهم ترین نقش ها را ایفا می کند. همانطور که پیر بنارد گفته است:

رنگ کیفیت دلپذیر را به طراحی اضافه نمی کند بلکه به آن نیرو می بخشد.

زمانی که یک محصول جدید طراحی می شود، اغلب به دلیل تعداد بی نهایت ترکیب رنگ های ممکن، انتخاب رنگ برای محصول بسیار دشوار است. در این سری مقالات ما هشت قانون پایه برای انتخاب ترکیب رنگ مناسب را با هم مرور می کنیم.