Using Hibernate API
۱۷ اردیبهشت

استفاده از Hibernate API

از سری مقالات آموزش Java Enterprise, مبحث Hibernate API را بر می‌گزینیم و با استفاده از آن می‌خواهیم یک Object را در پایگاه داده ذخیره سازی کنیم و شیوه کار Hibernate API را مورد بررسی قرار دهیم. در …

۰۲ فروردین

Function Interface ها در Lambda

در سری مقالات آموزش جاوا, به مبحث Function Interface ها در Lambda می‌پردازیم. در مقالات قبل توضیحاتی پیرامون شیوه برنامه نویسی با استفاده از Lambda ارائه شد. در ابتدا مفاهیم پیشرفته تری پیرامون Function Interface ها ارائه می‌دهیم. برای …

۲۵ اسفند

کد نویسی با Lambda

در سری مقالات آموزش جاوا, می‌خواهیم با استفاده از مفاهیمی که در مقاله قبل بررسی شد, کد نویسی با Lambda را آغاز کنیم.
همانطور که در مقاله قبل اشاره شد, می‌توان یک متد را به یک متغیر تبدیل کرد و آنرا به عنوان behavior به متد های دیگر ارسال کرد. در این تبدیل اجزایی از متد مانند: نام متد, نوع داده ای که بر می‌گرداند و سطح دسترسی متد حذف می‌شود.

۱۱ اسفند

مفهوم Abstract و Interface در جاوا

در سری مقالات آموزش شی گرایی در جاوا , به مفاهیم Abstract و Interface می‌پردازیم.

در مقاله قبل به مفهوم ارث بری پرداختیم. کلاس Abstract کلاس هایی هستند که تنها راه استفاده از آنها ارث بری از آنها است. این کلاس ها قابلیت object سازی از روی آنها را ندارند.
کلاس های abstract این قابلیت را دارند تا متد ها درون آنها پیاده سازی شوند و یا به صورت abstract باشند و توسط کلاس ارث برنده پیاده سازی شوند. کلاسی که تمام متد های آن abstract باشد یک interface است

۰۴ اسفند

ارث بری (inheritance) در جاوا

در سری مقالات آموزش شی گرایی در جاوا, می‌خواهیم مفهوم ارث بری را بررسی کنیم. در مقاله قبل مقدمات و مفاهیم اولیه شی گرایی را تعریف کردیم. مفاهیمی همچون متد …